Ciclul III – Doctorat

Componentele domeniului de formare profesională Finanţe
Ciclul III. Doctorat
Titlul obţinut:Doctor în economie
Durata şi forma de învăţământ:3 ani – la zi,
4 ani – cu frecvenţă redusă.
Specializări:522.01 Finanţe