Consiliul facultăţii

Membrii Consiliului Facultății ”Finanțe”pentru perioada 2018-2023

Cobzari Ludmilapreşedintele consiliului, decan al facultăţii Finanţe, doctor habilitat, profesor universitar la departamentul Finanţe şi Asigurări (membru în virtutea funcţiei);

Stratulat Olegşef departament, doctor, profesor universitar la departamentul Investiții şi Activitate Bancară (membru în virtutea funcţiei);

Botnari Nadejdaşef departament, doctor, conferențiar universitar la departamentul Finanţe şi Asigurări (membru în virtutea funcţiei);

Gumovschi Anaprodecan al facultăţii Finanţe, doctor, conferențiar universitarla departamentul Investiții şi Activitate Bancară (membru în virtutea funcţiei);

Mărgineanu Aureliudoctor, conferențiar universitarla departamentul Finanţe şi Asigurări (membru ales prin vot);

Suvorova Iuliadoctor, conferențiar universitarla departamentul Finanţe şi Asigurări (membru ales prin vot);

Gorobeț Ilincadoctor, conferențiar universitarla departamentul Investiții şi Activitate Bancară (membru ales prin vot);

Mistrean Larisadoctor, conferențiar universitarla departamentul Investiții şi Activitate Bancară (membru ales prin vot);

Mirca Valeriapreşedintele Consiliului Studenţesc al facultăţii Finanţe, membru al Consiliului (membru ales prin vot);

Negoița IoanPreședintele Comitetului Sindical al Studenților și Masteranzilor al ASEM (membru ales prin vot);

Șargarovschi Vladastudentă (membru ales prin vot);Barbos Nicoletastudentă (membru ales prin vot).