Conducerea executivă

Decan, Ludmila COBZARI

Profesor universitar, doctor habilitat
Membru al Senatului ASEM
Membru al departamentului
„Finanţe şi asigurări”

Specialist în domeniul financiar-bancar. Angajata în ASEM din anul 1995. A absolvit facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Chişinău (Moldova) in anul 1986, doctoratul (1995). Doctor în economie (1995), doctor habilitat (1999), profesor universitar (2005). Discipline predate: Finanţele întreprinderii, Gestiuneqa financiară a întreprinderii, Gestiunea financiară a cercetării.

Membrul al grupului permanent al Consiliului de Experţi din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, auditor intern în domeniul  ”Managementului calităţi – ISO 9001: 2000; ISO 19011: 2002”. Conducător de teze de doctorat la specialitatea 522.01 Finanțe, Membru al Consiliului Strategisc de dezvoltare a Universității Pedagogice din Moldova ”Ion Creangă”.

Pe parcursul activităţii a realizat o serie de stagii ştiinţifico-didactice, stagii de perfecţionare şi vizite de documentare. Activitatea ştiinţifică s-a desfășurat în cadrul proiectelor de cercetare internaţionale şi  naționale.