Ciclul III – Doctorat

Studiile superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED)sunt prevăzute în Titlul 1 ,, Învățămîntul superior” al Codului Educației Republicii Moldova . Conform Capitolului I ,, Dispoziții generale ”, art. 76 , al.3 în cadrul studiilor superioare de doctorat şi postdoctorat se realizează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare. Conform prevederilor Art. 78 ale Codului educației, studiile superioare de doctorat se organizează în următoarele forme de învăţămînt:

  1. cu frecvenţă;
  2. cu frecvenţă redusă.

Articolul 80 prevede următoarele Condiţii de acces la studii de doctorat pentru cetăţenii Republicii Moldova:

  1. pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern
  2. pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice;
  3. pe locuri cu finanţare mixtă.

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de acces în învăţămîntul superior cu finanţare de la bugetul de stat, în fiecare ciclu al învăţămîntului superior.

L I S T A D O C T O R A N Z I L O R
care îşi fac studiile în cadrul A.S.E.M., cat-ra,, Finanțe și Asigurări” (la 1 ianuarie 2017 )

Forma de studii – cu frecvenţă redusă
Cu finanţarea de la buget
Cetăţeni ai Republicii Moldova

Nr.
d/o
Numele, prenumele, patronimiculSpecialitatea,
tema tezei de doctorat
Conducătorul
ştiinţific
Durata
studiilor
12345
1Eşanu
Mariana Valeriu
522.01. Finanţe
Costul capitalului şi implicaţiile acestuia în optimizarea structurii financiare a întreprinderii
prof.univ., dr.hab., Natalia Băncilă1.11.2012
31.10.2019
2Prodan Ana Serghei522.01. Finanţe
Perfecţionarea managementului financiar al entităţilor economice cu proprietate publică din perspectiva dezvoltării durabile
conf.univ., dr.hab., Ciubotaru Maria1.11.2014
31.10.2018
3Cazac Diana Petru522.01. Finanţe
Managementul datoriei publice în vederea asigurării echilibrului bugetar
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari1.11.2013
31.10.2017
4Noroc Dorel Iurie522.01. Finanţe
Politica fiscală a Republicii Moldova între creştere economică şi stabilitatea finanţelor publice
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari1.11.2013
31.10.2017
5Stati Andrei Nicolai522.01. Finanţe
Sistemul Control Financiar Public Intern în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari1.11.2014
31.10.2018

Forma de studii – cu frecvenţă redusă
Prin contract
Cetăţeni ai Republicii Moldova

Nr.
d/o
Numele, prenumele, patronimiculSpecialitatea,
tema tezei de doctorat
Conducătorul
ştiinţific
Durata
studiilor
12345
1.Marin Lilian Gheorghe522.01. Finanţe
Gestiunea financiară a companiilor de asigurări în vederea eficientizării activităţii acestora
522.01. Finanţe
prof.univ., dr.hab., Natalia Băncilă1.11.2014
31.10.2018
2.Şchiopu Irina IonImplicaţiile managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii
522.01. Finanţe
conf.univ., dr., Nadejda Botnari1.11.2013
31.10.2017
3.Grosu Mariana TudorDiminuarea proceselor evazioniste prin prisma controlului fiscal.Nadejda Botnari, conf.univ,dr.
1.Cobzari Ludmila, dr.hab.,prof.univ.
2. Baurciulu Angela, dr.,conf.univ.
3. Chicu Nadejda, dr.,conf.univ.
30.12.2015
29.12.2019
4.Caracicovschi Lilia Victor522.01. Finanţe
Direcții de dezvoltare a managementului finanțelor publice în Republica Moldova
conf.univ.,dr., Eugenia Bușmachiu
1. Casian Angela, conf.univ., dr.
2. Baurciulu Angela, conf.univ., dr.
3. Vostricov Denis, conf.univ., dr.
1.11.2016
31.10.2020
5.Frunză Irina Mihail522.01. Finanţe
Modernizarea sistemului de management financiar-bancar din perspectiva minimizării riscurilor
bancare şi a costului finanţării entităţilor economice
conf.univ., dr.hab., Ciubotaru Maria1.11.2014
31.10.2018
6.Bejenari Leonid Ilie522.01. Finanţe
Strategii şi instrumente de gestiune în vederea reducerii riscurilor bancare
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari1.11.2013
31.10.2017
7.Sandu Irina Victor522.01. Finanţe
Încadrarea aspectului gender în procesul de bugetare în Republica Moldova
conf. univ., dr., Andrei Petria
1. Baurciulu Angela, dr.conf.univ.
2. Casian Angela, dr.conf.univ.
3. Vaculovschi Dorin, dr.conf.univ.
1.11.2016
31.10.2020
Teze de doctor susținute
în cadrul Consiliului Științific specializat la specialitatea 522.01. Finanţe
în anul 2016
Nr.
d/o
Numele, prenumele,Tema tezei de doctoratConducătorul
ştiinţific
Perioada susținerii
12345
1Moroi TatianaFinanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldovaprof.univ., dr.hab.
Ulian Galina
25. XI. 2016
2Niculaie MirelaStabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economicăprof.univ., dr.hab.,
Ludmila Cobzari
27 . X. 2016
3Viorica CerbușcaFinanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovaționaleprof.univ., dr.hab.
Ulian Galina
24.XI.2016
4.Hîncu VasileFundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centraleconf.univ., dr.hab.,
Ciubotaru Maria
21.VI.2016
Teze de doctor ce urmează a fi susținute
în cadrul Consiliului Științific specializat la specialitatea 522.01. Finanţe
în anul 2017
Nr.
d/o
Numele, prenumele,Tema tezei de doctoratConducătorul
ştiinţific
Perioada preconizată pentru susținere
12345
1.Cernit RodicaGestionarea resurselor financiare ale Statului prin Sistemul trezorerialprof.univ., dr.hab.,
Ludmila Cobzari
 Semestrul I , anul 2017
2.Nedelcu AnaEfectele rotației capitalului asupra performanței financiare a întreprinderilor industriale.Conf.univ., dr.
Nadejda Botnari
Semestrul I , anul 2017
3. Griciuc PetruRolul instrumentelor fiscale în crearea unei economii de piaţă funcţionale în Republica MoldovaConf.univ., dr.
Nadejda Botnari
Semestrul I , anul 2017
4 Creciun AlaPerfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățămînt superiorprof.univ., dr.hab.,
Ludmila Cobzari
Semestrul I , anul 2017

Scl.doct@ase.md
doctorat@ase.md