Ciclul I – Licență

Componentele domeniului de formare profesională Finanţe
Ciclul I. Licenţă
Titlul obţinut:Licenţiat în economie
Durata şi forma de învăţământ:3 ani – cu frecvență,
4 ani – cu frecvenţă redusă
3 ani – cu frecvenţă redusă (în baza diplomei de colegiu)
Specialitatea:0412.1. Finanţe şi Bănci (Română) Diplomă Dubla cu Universitatea Al. I. Cuza din Iași, România
0412.1. Finanţe şi Bănci (Română, rusă)
0412.1. Finanţe şi Bănci (Română – engleză)