De ce să alegi Finanțe?

Domeniul de formare profesională Finanțe are o gamă largă de oportunități, iar pentru o carieră de succes este necesară o instruire de calitate pe care o poate oferi doar  o universitate de top.

Studiile la facultatea Finanțe au o prioritate majoră, deoarece formează un mod de gândire inovativ, formează abilități și competențe profesionale avansate pentru domeniul financiar-bancar.

Alegând această specialitate în cadrul ASEM, candidații vor avea posibilitatea de a obține cunoștințe profunde nu doar în Finanțe dar și în Marketing, Management, Contabilitate, Statistică Economică etc., fapt ce le va permite acumularea unui bagaj de cunoștințe fundamentale și le va da posibilitate studenților pentru dezvoltare multilaterală în domeniul financiar-bancar și economic.

Alte motive pentru care să alegi facultatea Finanțe:
 • este una din cele mai prestigioase facultăţi din cadrul ASEM;
 • asigură o pregătire profesională, ştiinţifică şi practică la cele mai înalte standarde, în condiţii de perfecţionare continuă;
 • este un program de profil financiar în mediul universitar autohton la care studiile se realizează în limbile română, engleză şi rusă;
 • oferă calitate înaltă a studiilor, planuri de învăţământ adaptate cerințelor pieței;
 • programele de studii superioare de licență sunt acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) cu un punctaj inalt;
 • asigură posibilitatea petrecerii stagiilor de practică şi angajării cu succes în cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Serviciului Fiscal şi Vamal, Bursei de Valori a Moldovei, băncilor comerciale, societăţilor de asigurări, companiilor multinaţionale şi naţionale cu diverse profiluri de activitate ş.a.;
 • oferă consiliere şi posibilităţi de construire a carierei încă din timpul facultăţii prin organizarea de evenimente în comun cu specialiştii din sectorul financiar-bancar;
 • oferă oportunități/burse de studii în străinătate la universitățile partenere – diploma dubla cu Universitatea Al.I.Cuza din Iasi, România, specialitatea Finanțe și Bănci;
 • oferă relații de parteneriat cu mediul de afaceri și posibilitatea de a efectua stagii de practică, sau chiar de a se angaja încă în timpul studiilor;
 • asigură dotare tehnică ce corespunde cerintelor contemporane de pe piata muncii: săli de studii bine amenajate, calculatoare performante, proiectoare, sală multimedia, laboratoare de tehnologii informaționale dotate cu softuri aplicate în sistemul financiar- bancar, etc.;
 • oferă oportunitatea de a face parte dintr-un grup interactiv dinamic si inovativ de studenţi;
 • oferă posibilitatea de implicare activa în instruire, certcetare, afaceri și activități extracurriculare.