Contacte

Adresa
or.Chişinău, MD-2005, str.Bănulscu-Bodoni, 59;
Blocul “F”; etajul 1; biroul 106

Telefon
24-47-36, 402-752 (decan);
402-753, 402-853 (prodecani);
402-752, 402-850 (metodişti)

E-mail
decanat.fin@ase.md

https://www.facebook.com/finante.ase.md/