Strategia de dezvoltare a departamentului Finanțe și Asigurări

Activitatea departamentului Finanțe și Asigurări este axată pe realizarea obiectivelor strategice, prin calitate și performanță, în vederea formării de personalități integre și competente din punct de vedere profesional, în corespundere cu cerințele actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale.

Obiective strategice:
  • îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi adecvarea acestora la exigenţele pieţei forţei de muncă, compatibilizarea şi alinierea activităţilor catedrei la practicile academice din ţările Uniunii Europene şi alte state cu nivel înalt de dezvoltare;
  • adaptarea ofertei educaționale la cerințele dezvoltării unei economii de piaţă funcţionale;
  • asimilarea standardelor europene de educație academică, ca fundament al formării de specialişti capabili să răspundă „provocărilor” globalizării şi internaţionalizării finanţelor;
  • dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului didactic şi integrarea activă în activităţi de cercetare ştiinţifică ca premisă  a dezvoltării unui corp profesoral de elită şi sporirii calităţii serviciilor;
  • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri și instituțiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaționale la exigențele pieței muncii;
  • promovarea educaţiei economice în sistemul educaţional din R. Moldova