Ciclul II – Masterat

Discipline obligatoriiDiscipline opționale
Gestiunea financiară a sectorului publicProtecția socială
Fiscalitate și administrare fiscalăFiscalitate internațională
Strategii bugetar – fiscaleBugetarea instituțiilor publice
Control Financiar Public Intern 
Managementul finanțelor publice 
Gestiunea fiscală 
Finanțe publice locale 
Regimuri fiscale și vamale 
Planificare fiscală 
Bugetare sensibilă la gen 
Metodologia și etica cercetării în domeniul de specializare 

Managementul finanțelor publice
Prezenţa statului în economie este puternic legată de importanţa intervenţiei bugetare. În condiţiile economice actuale, deciziile bugetare sunt acte de esenţă politică, iar administraţiile publice au un rol de importanţă crescândă în economie şi în societate, fenomen evidenţiat de volumul şi structura cheltuielilor publice repartizate. Deciziile de optimizare a cheltuielilor publice pot fi ameliorate şi facilitate prin luarea în consideraţie a incertitudinii, care influenţează selecţia proiectelor şi alegerilor bugetare. Ameliorarea deciziilor financiare şi creşterea eficacităţii bugetului poate fi realizată prin regruparea cheltuielilor în categorii mai semnificative din punct de vedere al analizei financiare şi economice. Totodată cunoaşterea şi aplicarea metodelor moderne ale analizei permite o mai bună raţionalizare a bugetului. MFP vine să completeze cunoştinţele în domeniul teoriei bugetare şi a cadrului normativ – legal circumscris acestui domeniu în Republica Moldova.

Finanțe publice locale
Disciplina FPL asigură cunoaşterea metodelor contemporane de gestiune a resurselor financiare publice şi metodologia elaborării bugetelor locale. Descentralizarea administrativă reprezintă un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a serviciilor publice aflate în responsabilitatea acestora. O unitate administrativ-teritorială este considerată viabilă din punct de vedere administrativ dacă ea dispune de resurse materiale, instituţionale şi financiare necesare pentru gestionarea şi realizarea eficientă a competenţelor ce îi revin.

Fiscalitate internațională
Odată cu stabilirea relaţiilor economice de piaţă, Republica Moldova stabileşte relaţii de colaborare cu comunitatea mondială, prin încheierea acordurilor internaţionale economice, financiare, comerciale, etc. Acest fenomen condiţionează circulaţia atât a resurselor financiare ale Republicii Moldova, cât şi intelectuale, materiale, forţei de muncă. Ca rezultat, statul intervine în reglementarea resurselor şi proceselor menţionate. Cea mai eficientă pârghie de reglementarea social-economică în relaţiile cu comunitatea mondială, reprezintă impozitele şi taxele vamale. Este importantă colaborarea statelor în domeniul impozitării, cu scopul apropierii şi unificării regimurilor şi sistemelor fiscale, pentru micşorarea restricţiilor în circulaţia mărfurilor, resurselor financiare, acordarea serviciilor, în scopul evitării discriminării fiscale a contribuabililor altor ţări. Studierea disciplinei „Fiscalitate internaţională”, reprezintă cunoaşterea coordonării legislaţiei fiscale a statelor lumii şi are ca scop formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal internaţional.