Oferte de studii

Domeniul de formare profesională „Finanţe” are drept obiectiv fundamental pregătirea viitorilor specialişti în sfera financiară, bancară şi investiţională.

Realizarea acestui obiectiv prin intermediul studiilor universitare, în concordanţă cu procesul de la Bologna (ciclul I – licenţă, ciclul II – masterat, ciclul III – doctorat) permite angajarea absolvenţilor în calitate de: inspector fiscal, manager financiar în cadrul agenţilor economici cu diferite forme de organizare, agent de asigurare, funcţionar public, analist financiar, operator în instituţiile bancare, analist de credit, dealer pe piaţa valutară, consilier financiar, broker sau dealer pe piaţa de capital, economist-casier, ofiţer de credit, expert economic, consultant financiar etc.

Componentele domeniului de formare profesională Finanţe
Ciclul I. Licenţă
Titlul obţinut:Licenţiat în economie
Durata şi forma de învăţământ:3 ani – cu frecvență,
4 ani – cu frecvenţă redusă
3 ani – cu frecvenţă redusă (în baza diplomei de colegiu)
Specialitatea:0412.1. Finanţe şi Bănci (Română) Diplomă Dubla cu Universitatea Al. I. Cuza din Iași, România
0412.1. Finanţe şi Bănci (Română, rusă)
0412.1. Finanţe şi Bănci (Română – engleză)
Ciclul II. Masterat
Titlul obţinut:Master în economie
Durata:2 ani – Bologna
Specializări:
Română, RusăAdministrare bancară
Investiţii şi Pieţe de Capital
Finanţe corporative; Asigurări
Finanţe publice şi Fiscalitate
Finanţe şi contabilitatea firmei
Finanțe și Tehnologii informaționale
Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat
EnglezăAdministrare financiar-bancară
Ciclul III. Doctorat
Titlul obţinut:Doctor în economie
Durata şi forma de învăţământ:3 ani – la zi,
4 ani – cu frecvenţă redusă.
Specializări:522.01 Finanţe